Στο ποσό των 358.565 ευρώ (0,2% των συνολικών ταμειακών αποθεμάτων) ανέρχεται το υπόλοιπο του λογαριασμού της εταιρείας Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ (AEGEAN) που διατηρεί στην Τράπεζα Κύπρου (υποκατάστημα Λευκωσίας) με ημερομηνία 15/03/2013, δηλαδή 258.565 πάνω από το όριο εγγυημένων καταθέσεων.

Τα παραπάνω διευκρινίζει η διοίκηση της εταιρείας, με επιστολή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η εταιρεία δεν κατέχει κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των δύο τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου και CBP).

Το ποσοστό του κύκλου εργασιών της εταιρείας από τη δραστηριοποίησή της με δρομολόγια από και προς την αγορά της Κύπρου, που αποτελεί βάση για δύο αεροσκάφη της, ανέρχεται περί το 6- 7% του συνολικού κύκλου εργασιών για το 2012.

Μέρος της ζήτησης για αερομεταφορές προέρχεται, σύμφωνα με την εταιρεία, από εισερχόμενο τουρισμό και μέρος από την εσωτερική αγορά που αναμένεται να επηρεαστεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Η εκτίμηση της ενδεχόμενης επίπτωσης επί του κύκλου εργασιών δεν είναι εφικτή καθώς θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και τον βαθμό της οικονομικής ύφεσης στην Κύπρο.