Ζημιές έναντι κερδών και αύξηση κύκλου εργασιών κατέγραψε, το 2012, η Revoil.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους, ο όμιλος έκλεισε με αρνητικό πρόσημο 3,65 εκατ. ευρώ από κέρδη 1,05 εκατ. ευρώ, το 2011. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 0,3%, κλείνοντας στα 905,7 εκατ. ευρώ έναντι 903,3 εκατ. ευρώ, το 2011, λόγω της αποδυνάμωσης του ευρώ έναντι του δολαρίου, καθιστώντας ακριβότερες τις τιμές των καυσίμων, καθώς η μέση τιμή του πετρελαίου, διεθνώς, παρέμεινε σταθερή, ενώ οι πωλούμενοι όγκοι καυσίμων του ομίλου συνολικά εμφάνισαν πτώση.

Σε μία αγορά η οποία και το 2012 κατέγραψε συνολικά σημαντικές απώλειες (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης), οι οποίες προσέγγισαν το 18%, οι αντίστοιχες πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων του ομίλου ανήλθαν στα 791,7 εκατ. λίτρα έναντι 873,9 εκατ. λίτρα, το 2011, εμφανίζοντας μονοψήφια πτώση κατά 9,4%. Οι πωλούμενες ποσότητες στις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης του ομίλου στην εσωτερική αγορά, το 2012, ανήλθαν στα 554 εκατ. λίτρα έναντι 563.3 εκατ. λίτρα, το 2011, εμφανίζοντας οριακή πτώση, με το σύνολο της ελληνικής αγοράς να κινείται με απώλειες κοντά στο 10%.

Οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης του ομίλου παρουσίασαν πτώση 23%, με το σύνολο της αγοράς να καταγράφει απώλειες 33%. Στο συνολικό κύκλο εργασιών του ομίλου, ποσό 5,66 εκατ. ευρώ προέρχεται από τη δραστηριότητα στη ναυτιλία, μέσω της 100% θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν. Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 24,62 εκατ. ευρώ έναντι 29,52 εκατ. ευρώ, την περυσινή χρήση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η καθοδική πορεία της παγκόσμιας ναυλαγοράς, που συμπίεσε τα έσοδα από τις νέες ναυλώσεις των πλοίων του ομίλου, τα μειωμένα έσοδα από την εμπορία καυσίμων με την υποχώρηση των πωλούμενων όγκων και τη συμπίεση των περιθωρίων, οδήγησαν τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη σε επίπεδο EBITDA σε κλείσιμο στα 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 11,18 εκατ. ευρώ, το 2011.

Η μείωση των πραγματοποιηθέντων πωλήσεων και των περιθωρίων κέρδους, που επέβαλε η ύφεση, οι υψηλές αποσβέσεις, λόγω των επενδύσεων στην επέκταση του δικτύου πρατηρίων και τα χαμηλότερα έσοδα από τις ναυλώσεις των πλοίων του ομίλου, οδήγησαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων σε ζημιές 3,54 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,18 εκατ. ευρώ, το 2011. Σε ό,τι αφορά τη μητρική, το αρνητικό αποτέλεσμα περιορίζεται στα 2,32 εκατ. ευρώ από θετικό 467 χιλιάδες, το 2011.