Τα ομόλογα της Τράπεζας Κύπρου από Β+ στο Β, καθώς και τα ενυπόθηκα ομόλογα της Λαϊκής Τράπεζας, υποβάθμισε σήμερα ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch, σημειώνοντας ότι η προοπτική τους διατηρείται «αρνητική».

Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που επέβαλε η Λευκωσία στο πλαίσιο της συμφωνίας διάσωσης της κυπριακής οικονομίας.
 

«Ο Fitch θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα», σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο οίκος αξιολόγησης.