Το σενάριο, οι μέτοχοι της Τράπεζας Κύπρου να διατηρήσουν τους τίτλους τους, έστω και με τη μηδαμινή αξία που έχουν σήμερα, μελετά η Κεντρική Τράπεζα μετά την εξασφάλιση προσωρινού διατάγματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με το οποίο αναστέλλεται η απόφαση για τη διαγραφή των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας Κύπρου, ύστερα από αίτημα της Αρχιεπισκοπής.
Η Κεντρική Τράπεζα ανέθεσε στον εξωτερικό νομικό της σύμβουλο Αλέκο Ευαγγέλου, να μελετήσει το συγκεκριμένο σενάριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μέτοχοι θα διατηρήσουν τουλάχιστον την ελπίδα ανάκαμψης της Τράπεζας, μαζί με την οικονομία, και την επανάκτηση της αξίας των μετοχών τους.

Σήμερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην Κεντρική Τράπεζα με τη συμμετοχή του νομικού συμβούλου και τεχνοκρατών. Η Κεντρική Τράπεζα θα απαντήσει κατά πόσον θα αποδώσει τους τίτλους στους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου.