Την ανακήρυξη της εταιρείας Donskoy Tabak JSC ως Προτιμητέου Υποψήφιου και την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη μεταβίβαση 1.849.171 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, που αντιπροσωπεύουν το 50,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Συν/κής Καπνοβιομηχανίας Ελλάδος Α.Ε. ΣΕΚΑΠ, ανακοίνωσε η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε (Υπό Ειδική Εκκαθάριση).