Στις 2 Απριλίου, την ερχόμενη Τρίτη είναι η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη πληρωμή εισφορών στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), και συγκεκριμένα γι' αυτές που έληγαν στο τέλος Μαρτίου.

Με απόφαση της Διοίκησης του Οργανισμού, ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής των εισφορών του 1ου διμήνου 2013 προς τον ΟΑΕΕ, ορίστηκε η 2α Απριλίου.

Η απόφαση ισχύει, τόσο για τις εντολές πληρωμής, όσο και για τις άμεσες χρεώσεις και τις εσωτερικές εισπράξεις.

Η αλλαγή στην καταληκτική ημερομηνία έγινε διότι η Παρασκευή 29 Μαρτίου και η Δευτέρα 1 Απριλίου 2013 (Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα των χριστιανών Καθολικών αντίστοιχα) έχουν ορισθεί, ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών.