Στην υπογραφή δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) προχώρησε σήμερα στην Σόφια η κατά 100% θυγατρική της Χαλκόρ ΑΕ στη Βουλγαρία SOFIA MED AD, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Ταυτόχρονα, η Χαλκόρ ΑΕ προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της SOFIA MED η οποία δραστηριοποιείται στην έλαση και διέλαση προϊόντων χαλκού, ορειχάλκου και ψευδαργύρου. Η αύξηση, ποσού 30 εκατ. ευρώ περίπου, έγινε με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της Χαλκόρ από την θυγατρική, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η EBRD θα χορηγήσει πενταετές δάνειο ύψους 40 εκατ. ευρώ στην SOFIA MED, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας κατά δύο έτη. Παράλληλα δρομολογείται και συμφωνία με τους λοιπούς βασικούς δανειστές της εταιρίας και συγκεκριμένα τις τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, UBB, Piraeus Bank (Bulgaria) για μετατροπή του μεγαλύτερου μέρους των βραχυπρόθεσμων χορηγήσεών τους προς την εταιρεία σε μακροπρόθεσμο κοινοπρακτικό δάνειο πενταετίας (60 εκατ. ευρώ), καθώς και τη συνέχιση παροχής βραχυπροθέσμων πιστώσεων (25 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, με την επιμήκυνση της χρηματοδότησης και τα νέα κεφάλαια που θα παράσχει η EBRD, η SOFIA MED, αφ' ενός θα συνεχίσει απρόσκοπτα το επενδυτικό της πρόγραμμα και αφ' ετέρου θα μπορεί ευκολότερα να χρηματοδοτεί τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου και του συνεχώς αυξανόμενου κύκλου εργασιών της.