Με πτώση τζίρου κατά 2,05% και κερδών προ φόρων κατά 17,42%, έκλεισε τη χρήση 2012 η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), διατηρώντας πάντως υψηλή κερδοφορία, παρότι μειώθηκαν περαιτέρω η κατανάλωση νερού και τα αντίστοιχα τέλη αποχέτευσης, καθώς και οι νέες συνδέσεις με το δίκτυό της, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.
Ειδικότερα, ο τζίρος του ομίλου διαμορφώθηκε πέρυσι σε 73,8 εκατ. ευρώ, έναντι 75,4 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 30,5 εκατ. ευρώ έναντι 32,5 εκατ. ευρώ (-6,02%). Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 21,47 εκατ. ευρώ έναντι 26 εκατ. ευρώ (-17,42%), ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 17,78 εκατ. (-13,67%).

Σχολιάζοντας τα μεγέθη της ΕΥΑΘ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νίκος Παπαδάκης, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα της χρήσης 2012 επιβεβαιώνουν ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε. συνεχίζει να είναι εύρωστη οικονομικά, με υψηλή κερδοφορία και σημαντική ρευστότητα. Στην παρούσα χρήση, με στόχο την απόλυτη εξυγίανση της εταιρείας, σχηματίστηκαν επιπλέον προβλέψεις ύψους 7,6 εκατ. ευρώ τόσο για επισφαλείς απαιτήσεις όσο και για λοιπούς ενδεχόμενους κινδύνους που πιθανόν να προκύψουν λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα»