Την παραίτησή του από την Τράπεζα Κύπρου, με άμεση ισχύ, υπέβαλλε ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, κ. Γιάννης Κυπρή, μετά και τον διορισμό Ειδικού Διαχειριστή. Ωστόσο το Συγκρότημα εκφράζει τις ευχαριστίες του στον κ. Κυπρή «για την μακρά υπηρεσία και προσφορά του τα τελευταία 33 χρόνια».


Σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας σημειώνονται τα εξής:


«Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ανακοινώνει ότι μετά τον διορισμό Ειδικού Διαχειριστή στην Τράπεζα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος κ. Γιάννης Κυπρή έχει υποβάλει την παραίτησή του από το Συγκρότημα με άμεση ισχύ.
 

Ο κ. Κυπρή προσλήφθηκε το 1980 από το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου και το 1982 διορίστηκε Αρχιλογιστής της Τράπεζας. Έκτοτε διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος σε διάφορες υπηρεσίες της Τράπεζας, μέχρι τον Ιούλιο του 2012 που διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος.
 

Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου καθώς και Επίτροπος του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου.


Το Συγκρότημα εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον κ. Γιάννη Κυπρή για τη μακρά υπηρεσία και προσφορά του τα τελευταία 33 χρόνια».