Στις 30/04/2013 θα δημοσιεύσει η Έδραση – Χ. Ψαλλίδας τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2012.

Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα λόγω ζημιών.