Τη σύνθεση του Γενικού της Συμβουλίου ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+1,55% (ΤτΕ).

Η σύνθεση έχει ως εξής:

Προβόπουλος Α. Γεώργιος (διοικητής),
Δενδρινού - Λουρή Δ. Ελένη (υποδιοικητής),
Παπαδάκης Μ. Ιωάννης (υποδιοικητής),
Ασημακόπουλος Β. Δημήτριος (σύμβουλος),
Γερανιωτάκης Δ. Ευάγγελος (σύμβουλος),
Κασιμάτης Ν. Γεώργιος (σύμβουλος),
Μυλωνάς Α. Γεώργιος (σύμβουλος),
Πλασκοβίτης Σ. Ηλίας (σύμβουλος),
Πολυζωγόπουλος Σ. Χρήστος (σύμβουλος),
Σταματόπουλος Κ. Χαράλαμπος (σύμβουλος),
Χανδρής Δ. Μιχαήλ (σύμβουλος)