Αποδεκτή έγινε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση της πιστώτριας εταιρείας Κολένης Αλέξανδρος για κήρυξη πτώχευσης της εταιρείας Μπάμπης Βωβός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μπάμπης Βωβός, η διοίκηση προτίθεται να προχωρήσει σε αίτηση έφεσης κατά της εν λόγω απόφασης.

«Η διοίκηση της εταιρείας «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική Α.Ε.» αναφορικά με την έκδοση της υπ’ αριθ. 329/29.03.2013 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία η εταιρεία κηρύχθηκε σε πτώχευση κατόπιν αιτήσεως της πιστώτριας της «ΚΟΛΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Επειδή η διοίκηση της εταιρείας, αναμένει την έκδοση της αποφάσεως επί της αιτήσεως της για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, αίτηση η οποία εκδικάστηκε στις 23/01/2013, θα προβεί σε έφεση κατά της υπ’ αριθ. 329/29.03.2013 αποφάσεως, καθότι μετά την έκδοση της αποφάσεως επί της διαδικασίας εξυγίανσης η πτώχευση δεν θα παράγει έννομα αποτελέσματα.

Η εταιρεία κατά την χρήση 2012 έχει προβεί σε πληρωμές που υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ, γεγονός που πιστοποιεί ότι δεν βρίσκεται σε στάδιο παύσης πληρωμών.

Σημειώνεται ότι η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε ερήμην της διοίκησης της εταιρείας λόγω εκκρεμούσης της διαδικασίας του άρθρου 99.» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Μπάμπης Βωβός.