Ένα καθολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δομών του ομίλου, μέσω της συγχώνευσης λειτουργικών τμημάτων, καθώς και της απεμπλοκής ή διακοπής μη κερδοφόρων δραστηριοτήτων, εφαρμόζει η διοίκηση της Lavipharm ΑΕ, με στόχο την ταχύτερη δυνατή άρση του κριτηρίου, που είχε ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της στην καρηγορία της Επιτήρησης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία λαμβάνει μέτρα για τη μείωση διοικητικών και άλλων εξόδων, τη διάθεση πόρων στη συνεχώς αναπτυσσόμενη δραστηριότητα των εξαγωγών και τη δημιουργία εσόδων από παροχή υπηρεσιών, με στόχο την προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς φαρμάκου.