Εκτός Δημοσίου θα βρεθούν 5.000 υπάλληλοι το 2014, ενώ ήδη η κυβέρνηση ερευνά 400.000 προσωπικούς φακέλους με στόχο να εντοπιστούν όσοι είναι ακατάλληλοι για τις θέσεις στις οποίες υπηρετούν ή έχουν προσληφθεί με παράτυπες διαδικασίες.
Ο αριθμός των 5.000 υπαλλήλων αποτελεί μια πρώτη εκτίμηση από πλευράς υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης έναντι του αιτήματος της τρόικας να προσδιοριστεί «σημαντικό μέρος» όσων απολυθούν αρχικά από τους 25.000 που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα εντός του 2013.

Η κάλυψη των 25.000 υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα, αλλά και των 5.000 που θα επιλεγούν προς αποχώρηση, θα επιτευχθεί και με την ολοκλήρωση των νέων οργανογραμμάτων σε διάφορους φορείς μέσω των οποίων θα προκύψει πλεονάζον προσωπικό.

Στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου προς επιλογή για αποχώρηση συγκαταλέγονται, σύμφωνα με στελέχη του Δημοσίου, υπάλληλοι με χαμηλά προσόντα (κυρίως Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) καθώς και μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι βρίσκονται δηλαδή κοντά στη συνταξιοδότηση, όπως αναφέρουν «Τα Νέα».