Την συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου ΚΥΠΡ και της Cyprus Popular Bank ΛΑΙΚΗ από σήμερα Τρίτη 2 Απριλίου 2013 και για περίοδο 10 εργάσιμων ημερών, δηλαδή μέχρι τις 15 Απριλίου 2013 (συμπεριλαμβανομένης), αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από την Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την συνέχιση  αναστολής διαπραγμάτευσης  όλων των κινητών αξιών που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ και σχετικού αιτήματός της.

Επίσης, συνεχίζεται  η  αναστολή διαπραγμάτευσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ευρώ & δολάριο), των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, και των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου καθώς και των παραγώγων προϊόντων συμπεριλαμβανομένου των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο των Τράπεζα Κύπρου και Cyprus Popular Bank.