Στο 12% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη τον Φεβρουάριο, παραμένοντας σταθερό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat, ενώ η Ελλάδα έχει για μια ακόμη φορά την πρωτιά στα ποσοστά ανεργίας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης.


Πιο αναλυτικά, στην Ε.Ε.-27, η ανεργία αυξήθηκε ελαφρώς στο 10,9% από 10,8% που ήταν τον Ιανουάριο. Σημειώνεται ότι και στις δύο ζώνες τα ποσοστά σημείωσαν αύξηση σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2012, όταν είχαν διαμορφωθεί στο 10,9% και 10,2%, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, οι άνεργοι στην Ε.Ε.-27 ανήλθαν σε 26,338 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 19,071 εκατομμύρια ήταν στην Ευρωζώνη. 

Μεταξύ των κρατών - μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στην Αυστρία (4,8%), στη Γερμανία (5,4%), στο Λουξεμβούργο (5,5%) και στην Ολλανδία (6,2%), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στην Ελλάδα (26,4% τον Δεκέμβριο του 2012), στην Ισπανία (26,3%) και στην Πορτογαλία (17,5%).