Στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την αναχρηματοδότηση χρέους ύψους 1,1 δισ. ευρώ, βρίσκεται η ΔΕΗ σύμφωνα με το Reuters. Πρόκειται  για δάνειο "γέφυρα" με ωρίμανση στις 4 Απριλίου του 2014.

Η εταιρία έλαβε επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις τράπεζες, που καλύπτουν το 100% του δανείου, με τους όρους να έχουν εν πολλοίς οριστικοποιηθεί, αν και αναμένεται τελική έγκριση από τις εμπλεκόμενες τράπεζες.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε τους όρους κοινοπρακτικού δανείου έως 1,1 δισ. ευρώ με τις αρχικές ωριμάνσεις των δανείων να κυμαίνονται από το Μάιο του 2013 έως το Φεβρουάριο του 2014. 

Η διοίκηση της ΔΕΗ επιθυμεί να υπογράψει μνημόνιο κατανόησης με τις τράπεζες για νέο κοινοπρακτικό δάνειο που θα αναχρηματοδοτεί το δάνειο - "γέφυρα" και άλλα τραπεζικά δάνεια που ωριμάζουν το 2013 και αργότερα. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του έτους.