Συνεχίζει να αυξάνεται το δημόσιο χρέος της ΠΓΔΜ το οποίο, στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2013 ανήλθε στο 33,3% επί του ΑΕΠ, αυξημένο κατά 0,2% σε σύγκριση με τα τέλη Ιανουαρίου του 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών της ΠΓΔΜ, το δημόσιο χρέος της χώρας στα τέλη Φεβρουαρίου του 2013 ανήλθε σε απόλυτους αριθμούς στα 2,7 δισ.ευρώ.

Το εξωτερικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης της ΠΓΔΜ ανήλθε στο 1,7 δισ.ευρώ, ενώ το εσωτερικό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, το οποίο δημιουργείται κυρίως από την έκδοση εντόκων γραμματίων και κρατικών ομολόγων που αγοράζουν συνήθως οι τράπεζες και τα επενδυτικά ταμεία, ανήλθε στο ένα δισ.ευρώ.

Η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για την αύξηση που εμφανίζει το δημόσιο χρέος, καθώς εκτιμά ότι η χώρα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά δημοσίου χρέους στην Ευρώπη και δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα σχετικά με την εξυπηρέτηση του. 

Με την εκτίμηση αυτή συμφωνεί και ένα μέρος των οικονομικών αναλυτών στη χώρα, οι οποίοι σημειώνουν ότι η χώρα μπορεί να «αντέξει» δημόσιο χρέος μέχρι 40% επί του ΑΕΠ.