Περισσότερα από 65.000 νέα προϊόντα ελληνικών επιχειρήσεων - πελατών της 520 Barcode Hellas κυκλοφόρησαν την κρίσιμη τριετία 2010-2013.

Τα χιλιάδες νέα προϊόντα των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελούν ανάσα για το επιχειρείν και τις εξαγωγές.

Με βάση τα στοιχεία της 520 Barcode Hellas, κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα κρίσιμης για την ελληνική οικονομία τριετίας 2010 - 2013, κυκλοφόρησαν περισσότερα από 65.000 νέα προϊόντα ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή και εγχώρια αγορά.

Συγκεκριμένα εκδόθηκαν περισσότεροι από 65.000 νέοι κωδικοί barcode με το πρόθεμα 520 από το 2010 μέχρι και το 2013. Παρά το δυσμενές κλίμα που έχει διαμορφωθεί λόγω του ασφυχτικού οικονομικού περιβάλλοντος κατά την τελευταία τριετία, η κυκλοφορία των χιλιάδων νέων προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελούν ανάσα για το επιχειρείν και τις εξαγωγές.

Χαρακτηριστικά, ο τομέας των Τροφίμων και Ποτών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής νέων προϊόντων στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, με ποσοστό 68%. Στον τομέα αυτό, το ελαιόλαδο, ο οίνος και το μέλι αποτελούν τα τρία προϊόντα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη εμπορική κινητικότητα. Ακολουθεί ο τομέας των καλλυντικών. Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή για την έκδοση νέων κωδικών κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, ο μεγαλύτερος όγκος δημιουργήθηκε στην Αττική, ενώ ακολουθούν η Μακεδονία και η Πελοπόννησος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόθεμα 520 στα barcode βοηθά το καταναλωτικό κοινό να αναγνωρίζει την ελληνική προέλευση των προϊόντων που αγοράζει, καθώς στο 97% των περιπτώσεων, διακρίνει τις ελληνικές επιχειρήσεις και αποδίδεται σε εγχώρια παραγόμενα προϊόντα, τα οποία διακινούνται στην ελληνική και διεθνή αγορά. Ο κωδικός barcode με πρόθεμα 520, που εκδίδει αποκλειστικά η 520 Barcode Hellas, αποτελεί διεθνή αναγνώριση ως στοιχείο ελληνικότητας και συμβάλλει θετικά στον τομέα των εξαγωγών.

Συγκεκριμένα το barcode 520 μπορεί να αποτελέσει το κλειδί που θα ανοίξει πόρτες στον τομέα των εξαγωγών, καθώς έχει πλέον καθιερωθεί ως ταυτότητα, με την οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να παράγουν και να διακινούν δεκάδες χιλιάδες προϊόντα παγκοσμίως.

Η δημιουργία barcode με πρόθεμα 520, μπορεί να γίνει εύκολα και αξιόπιστα και μέσα από την ιστοσελίδα www.520barcodehellas.com, όπου η εταιρεία παρέχει δωρεάν στους συνδρομητές τη σχετική υπηρεσία. Συγκεκριμένα, από το 2010 μέχρι και σήμερα, η χρήση της online υπηρεσίας παρουσιάζει αυξανόμενο ρυθμό και μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί με τη συγκεκριμένη υπηρεσία περισσότεροι από 21.000 barcode με πρόθεμα 520.

Σε αυτήν την κατεύθυνση και με μοχλό την ελληνική επιχειρηματική εξωστρέφεια, η 520 Barcode Hellas συνεχώς εμπλουτίζει το portfolio των υπηρεσιών και λύσεων της, στηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις στη μάχη ενδυνάμωσης του λιανεμπορίου και των εξαγωγών.

###

Σχετικά με την 520 Barcode Hellas

Η 520 Barcode Hellas ιδρύθηκε το 1985 και έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη και την εφαρμογή διεθνών προτύπων και λύσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο σε επιμέρους τομείς όσο και συνολικά. Είναι ο μοναδικός δημιουργός και εκδότης των κωδικών αριθμών barcode με πρόθεμα 520 για λογαριασμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Παρέχει καινοτόμα προϊόντα και ποιοτικές υπηρεσίες, όπως συνεχή εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την εφαρμογή των barcode και των διεθνών προτύπων σήμανσης. Οι δραστηριότητες της 520 Barcode Hellas στηρίζουν και προωθούν την ελληνική επιχειρηματικότητα, το λιανεμπόριο και τις εξαγωγές, ενώ η εταιρεία έχει εκδώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των barcode των ελληνικών προϊόντων που διακινούνται στην εγχώρια και διεθνή αγορά.