Μακροχρόνια άνεργος, για διάστημα άνω των 12 μηνών, είναι ένας στους τρεις απολυμένους που βρίσκεται στις λίστες του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με την έρευνα των στοιχείων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, οιάνεργοι που επιδοτεί ο Οργανισμός αποτελούν μόλις το 25% του συνόλου, όταν προ διετίας το ποσοστό αυτό ήταν στο 30%.

Παράλληλα, μέσα σε δυόμιση χρόνια, από τον Αύγουστο του 2008 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010, χάθηκαν όλες οι θέσεις εργασίας που είχαν δημιουργηθεί στην αγορά από τον Ιανουάριο του 2001 μέχρι και τον Ιούλιο του 2008.
Συγκεκριμένα, στα χρόνια της ανάπτυξης δημιουργήθηκαν 303.824 θέσεις μισθωτής απασχόλησης, ενώ χάθηκαν στα δυόμιση πρώτα χρόνια της ύφεσης 309.194 θέσεις εργασίας.

Το νούμερο των χαμένων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε κι άλλο, φτάνοντας τον Δεκέμβριο του 2012 στις 507.000 θέσεις μισθωτών εργαζομένων. 

Τέλος, κατά το 2012 στους εγγεγραμμένους ανέργους που αναζητούν εργασία μέσω των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, περισσότεροι από τους μισούς (57,6%) είναι γυναίκες, σχεδόν το 27% έχουν ηλικία μικρότερη των 30 ετών, ενώ το 63,5% έχει ηλικία μεταξύ 30 και 55 ετών και το 10% είναι πάνω από 55 ετών. Το 92% έχει ελληνική υπηκοότητα, ένα 6% έχει υπηκοότητα τρίτων χωρών και λιγότερο από 2% έχει υπηκοότητα χωρών-μελών της ΕΕ.