Την εκπόνηση και υλοποίηση ετήσιου προγράμματος απασχόλησης, προϋπολογισμού περίπου 10 εκατ. ευρώ, για την επιδότηση της πρόσληψης 1.500 εργαζομένων ανακοίνωσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός.


Θα ακολουθηθούν τα πρότυπα αντίστοιχων προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ με υποχρέωση του εργοδότη να διατηρεί τον εργαζόμενο μετά το πέρας του έτους για τουλάχιστον τρεις μήνες. 

Όπως είπε οι ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι έως 29 ετών σε ειδικότητες και επαγγέλματα που πλήττονται από την κρίση. 

Οι δικαιούχοι θα είναι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής. Για τη διαδικασία απαιτείται νομοθετική ρύθμιση από το Κράτος. 

Την ίδια ώρα, πρόγραμμα απευθείας παροχής αντισταθμιστικών οφελών στους κατοίκους των περιοχών που γειτνιάζουν με τον ΧΥΤΑ Φυλής αρχίζει ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Αττικής ύστερα από πρόταση του περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού.