Το έργο κατασκευής κρατικής νοσοκομειακής μονάδας συνολικού προϋπολογισμού 36,8 εκατ. δολαρίων στο Ιράκ ανέλαβε η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 100% θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα. 

Το έργο αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή νοσοκομειακής μονάδας στη Βασόρα, δυναμικότητας 100 κλινών, που θα περιλαμβάνει, επίσης, 22 αίθουσες με χρήση χειρουργείων και Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συνολική επιφάνεια του έργου είναι 18.000 τ.μ., εκ των οποίων 2.000 τ.μ. αφορούν κατοικίες που θα κατασκευαστούν για τη φιλοξενία του προσωπικού του νοσοκομείου. 

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ο ιατρικός εξοπλισμός, οι βοηθητικές εγκαταστάσεις, η επίπλωση, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των χώρων στάθμευσης και η περίφραξη του νοσοκομείου. 

Το έργο αναμένεται να παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2015. 

Το συγκεκριμένο έργο σηματοδοτεί την είσοδο της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. σε μία ακόμα αγορά της Μέσης Ανατολής. Υπενθυμίζεται ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της ΤΕΡΝΑ ανέρχεται πλέον σε 3,1 δισ. ευρώ.