Εγκρίθηκε από το αρμόδιο Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ' αριθ. 565/VII/2013 ομόφωνη απόφασή του, η συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρίας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. από την εταιρία Rhône Capital L.L.C. και ορισμένα μέλη της οικογένειας Κυριακόπουλου, μέσω της εταιρίας συμμετοχών περιορισμένης ευθύνης Delphi Luxembourg Holdings S.à r.l.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. είναι μεταλλευτική εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα στους τομείς της εξόρυξης, επεξεργασίας, διανομής και προμήθειας βιομηχανικών ορυκτών για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών.