Η κρίση χρέους της Κύπρου υπενθυμίζει ότι τα προβλήματα στην ευρωζώνη δεν έχουν τελειώσει ακόμη, ενώ η οικονομική ανάκαμψη της περιοχής βρίσκεται σε μια εύθραυστη και ανομοιόμορφη τροχιά. Ωστόσο, η Ernst & Young σε ανάλυσή της προβλέπει ότι, χωρίς να μπορούν να αποκλεισθούν ενδεχόμενα τοπικά προβλήματα, η επώδυνη φάση για τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρωζώνη έχει σχεδόν τελειώσει. Πολλοί βασικοί δείκτες για τον τομέα αναμένεται να καταγράψουν συγκρατημένη αύξηση τους επόμενους 18 μήνες και ειδικότερα οι τράπεζες θα είναι λογικά σε θέση να δανείζουν πάλι συμβάλλοντας στην προαγωγή της οικονομικής ανάκαμψης το 2014.

Η πιο καταστροφική φάση της απομόχλευσης των τραπεζών ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την Ernst & Young. Το σύνολο του ενεργητικού του τραπεζικού κλάδου της Ευρωζώνης, έχοντας συρρικνωθεί κατά 856 δισ. ευρώ το 2012, αναμένεται να μειωθεί κατά 500 δισ. ευρώ το 2013 πριν επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης το 2014. Το σύνολο του ενεργητικού έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία, ενώ η Ιταλία και η Ισπανία αναμένεται να ακολουθήσουν τον επόμενο χρόνο.

Ο δανεισμός προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μειώθηκε κατά 1,7% σε όλη την Ευρωζώνη πέρσι. Η συρρίκνωση αναμένεται να συνεχισθεί και το 2013, αλλά με μειωμένο ρυθμό γύρω στο 0,5%. Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου ως προς το κόστος τραπεζικού δανεισμού παραμένει και ως εκ τούτου οι περιφερειακές οικονομίες θα αντιμετωπίσουν μια πιο σημαντική συρρίκνωση του δανεισμού φέτος. Στην Ισπανία ο δανεισμός αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 5,1%, σε αντίθεση με τον θετικό ρυθμό ανάπτυξης 0,8% στη Γερμανία και 0,6% στη Γαλλία. Ωστόσο, ο συνολικός δανεισμός σε όλη την Ευρωζώνη αναμένεται να αρχίσει να αυξάνεται και πάλι το 2014 με ρυθμό 2,9%, περιλαμβανομένης μιας ήπιας ανάπτυξης 0,9% στην Ισπανία.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα φθάσουν σε ιστορικά υψηλά ποσοστά φέτος, κυρίως λόγω των οικονομιών της περιφέρειας, εκτιμά η ανάλυση της Ernst&Young.

Λόγω της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις περιφερειακές οικονομίες, το ποσοστό τους στην Ευρωζώνη θα φθάσει φέτος στο 7,2%, το υψηλότερο ποσοστό από την καθιέρωση του ευρώ, αυξημένο σε σχέση με την εκτίμηση του 6,7% στο τέλος του 2012. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώνεται ήδη στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, αλλά φέτος θα αυξηθούν στο 10,2% στην Ιταλία ενώ αναμένεται να φτάσει το 12,8% στην Ισπανία, παρά την πρόσφατη μεταβίβαση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων στο SAREB.

Η αύξηση των επιτοκίων παραμένει μικρή απειλή, όμως οι ασφαλιστικές οφείλουν να είναι προετοιμασμένες. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες ότι, η οικονομία θα μπορούσε να επιταχυνθεί νωρίτερα από ό,τι αναμένεται, με βάση τις προβλέψεις της αναφοράς, με αποτέλεσμα η ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια πιο γρήγορα. Αν η Ευρωζώνη δεν συρρικνωθεί φέτος και αναπτυχθεί κατά 1,7% το 2014, πάνω δηλαδή από την αρχική πρόβλεψη του 1,1%, ο πληθωρισμός ενδέχεται να εκτιναχθεί στο 2,8% μέχρι το τέλος του 2014, με αποτέλεσμα η ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια από 0,75% σε 1,25 % το 2015, αντί να τα διατηρήσει σταθερά μέχρι τα μέσα του 2017. Σε αυτή την περίπτωση, οι αποδόσεις των δεκαετών κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης θα αυξηθούν από 3,4% στα μέσα του 2014 σε 4,7% στα τέλη του 2015.