Ολοκληρώθηκε η επαναπιστοποίηση της SingularLogic κατά ISO9001 και ISO14001 για το σύνολο των κύριων δραστηριοτήτων της, από το φορέα Bureau Veritas Certification. Η συνεχής πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από το 1997, αποδεικνύει τη στρατηγική δέσμευση της SingularLogic στην αποτελεσματική της λειτουργία και στην ικανοποίηση των πελατών της, ενώ από το 2011 επιβεβαιώνεται και η Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία της, με την πιστοποίηση κατά ISO14001. 

Η κ. Μαρίκα Λάμπρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της SingularLogic ανέφερε σχετικά: «η επιτυχής επαναπιστοποίηση της εταιρείας μας αποτελεί την επισφράγιση της σταθερής δέσμευσής της στην αποδοτική λειτουργία, με βασικό άξονα την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και την υλοποίηση επιχειρηματικών λύσεων που επιδρούν καταλυτικά στην ικανοποίηση και την αποτελεσματική προσαρμογή των πελατών μας στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον».

Η SingularLogic αποτελεί τον ισχυρότερο Όμιλο Λογισμικού και Ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής
στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες της, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού, τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα καθώς και τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων καταξιωμένων διεθνών οίκων πληροφορικής.

Η SingularLogic, μέλος του Marfin Investment Group(MIG), με άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, μεγάλη εγκατεστημένη βάση που αριθμεί 40.000 ΜΜΕ και 700 μεγάλες επιχειρήσεις, ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο διανομής 400 συνεργατών και περισσότερα από 400 σημαντικά υλοποιημένα έργα πληροφορικής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, αποτελεί το σίγουρο και σταθερό συνεργάτη που εγγυάται την επένδυση των πελατών του.