Την εφαρμογή κατά προτεραιότητα των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από το δημόσιο επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση ένταξης στο άρθρο 99, ζητά με εγκύκλιο του προς τις εφορίες, ο γγ Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.

Στην εγκύκλιο ζητείται από τις εφορίες, μόλις ενημερώνονται για τη σχετική αίτηση υπαγωγής επιχειρήσεων στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα, να εντοπίζουν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης καθώς και των τυχόν υπόχρεων προσώπων βάσει των στοιχείων της TAXIS NET. Στη συνέχεια θα εξετάζεται άμεσα η δυνατότητα διασφάλισης των απαιτήσεων του Δημοσίου.

Στόχος του υπουργείου είναι να αποφευχθούν περιπτώσεις εκμετάλλευσης του άρθρου 99 από επιχειρήσεις ώστε να μπλοκάρουν την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο.