Η S&B ανακοίνωσε ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες διοικητικές εγκρίσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και τις αντίστοιχες αρχές ανταγωνισμού στη Γερμανία και στην Ουκρανία για την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τη Delphi Luxembourg Holdings.