Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης εθελοντικού χαρακτήρα με παροχή οικονομικών κινήτρων  σχεδίασε και υλοποιεί η Cosmote για το προσωπικό της που τυχόν επιθυμεί να αποχωρήσει από την εταιρεία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 4 έτη εργασίας στην εταιρεία. Τα προσφερόμενα οικονομικά κίνητρα περιλαμβάνουν, πέραν της νόμιμης αποζημίωσης, 8 μικτούς μισθούς και επιπλέον κίνητρα ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών τους.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος με δύο παιδιά που θα επιλέξει να αποχωρήσει θα πάρει πέραν της νόμιμης αποζημίωσης και 8 επιπλέον μικτούς μισθούς. Σε περίπτωση που πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια οι επιπλέον μισθοί αυξάνονται κατά 2.

Επίσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν το συνολικό συσωρευμένο κεφάλαιο που τους αναλογεί στο εταιρικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, εφόσον συμμετέχουν, ανεξάρτητα από τους όρους ωρίμανσης του προγράμματος.

Η τελική έγκριση των αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα γίνει βάσει σειράς προτεραιότητας και επιχειρησιακών αναγκών.