Απρόσμενη συρρίκνωση παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου.

Συγκεκριμένα, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 3,4% στα 43,0 δισ. δολάρια, έναντι διεύρυνσής του στα 45 δισ. δολάρια που ανέμεναν κατά μέσο όρο οι οικονομολόγοι.

Η μείωση αποδίδεται στη σταθεροποίηση των αγορών του εξωτερικού, η οποία έδωσε ώθηση στις αμερικανικές εξαγωγές, καθώς και στη μείωση των εισαγωγών πετρελαίου. Οι ΗΠΑ εισήγαγαν τον Φεβρουάριο τη μικρότερη ποσότητα αργού πετρελαίου από τον Μάρτιο του 1996.

Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας με την Κίνα διευρύνθηκε, πάντως, στα 23,4 δισ. δολάρια από 19,4 δισ. δολάρια που ήταν τον Φεβρουάριο του 2012.