Πολύ καλύτερα του αναμενομένου και του στόχου που είχε τεθεί ήταν η εκτέλεση τουΠροϋπολογισμού του 2013 στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013, μετά την επίσης καλύτερη του αναμενομένου εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2012, εκτιμούν οι αναλυτές της Alpha Bank.


Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν στην τελευταία τους μελέτη, το πρωτογενές ισοζύγιο της κεντρικής κυβέρνησης ήταν πλεονασματικό στα 487 εκατ.ευρώ στο πρώτο δίμηνο του 2013, έναντι πλεονάσματος 367 εκατ.ευρώ στο πρώτο δίμηνο του 2012 και ελλείμματος -1,35 δισ.ευρώ που ήταν ο στόχος για το πρώτο δίμηνο του 2013. 

Αυτή η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο δίμηνο Ιαν-Φεβρ΄2013 προέρχεται κατά κύριο λόγο από τη σημαντική μείωση των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, όπως ακριβώς συνέβη και με τη σημαντική πτώση του ελλείμματος το 2012. 

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας, η μείωση δε του ελλείμματος αυτού επιτεύχθηκε παρά τη νέα μεγάλη υστέρηση που σημειώθηκε στα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, και ιδιαίτερα στα έσοδα από έμμεσους φόρους. 

Η πτώση αυτή στα έσοδα από έμμεσους φόρους συμβαδίζει με τη μεγάλη πτώση του όγκου των πωλήσεων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου, κατά -16,4% τον Ιαν.'13, με την πτώση των πωλήσεων των καταστημάτων εκτός των καυσίμων να ανέρχεται στο -15,7% τον ίδιο μήνα.