Το ποσοστό της ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε σε 7,6% τον Μάρτιο, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, αλλά η αύξηση των θέσεων εργασίας ήταν μάλλον βραδεία, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η ομοσπονδιακή υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια για την τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την αγορά εργασίας (Bureau of Labour Statistics, BLS).

Το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε από το 7,7% που είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο. Σημειώθηκε αύξηση των προσλήψεων σε διάφορους τομείς επιχειρήσεων και στον τομέα της υγείας, όμως ο ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μειώθηκε στους τομείς της λιανικής και του δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα—το ομοσπονδιακό, το πολιτειακό και το αυτοδιοικητικό.

Τα μισθολόγια εξαιρουμένου του αγροτικού τομέα μεγεθύνθηκαν κατά μόλις 88.000 θέσεις, σύμφωνα με χωριστά στοιχεία που προέρχονται από τους εργοδότες.

Η αύξηση αυτή ήταν κατά πολύ υποδεέστερη από αυτή που ανέμεναν οι αναλυτές. Ο αντίστοιχος αριθμός τον Φεβρουάριο ήταν 268.000 και ο μέσος όρος των τελευταίων 12 μηνών ανερχόταν σε 169.000.

Ένας από τους λόγους της μείωσης του ποσοστού της ανεργίας κατά 0,1% ήταν η μείωση του αριθμού των ανθρώπων που ανήκουν στο ενεργό εργατικό δυναμικό κατά 496.000 πρόσωπα, κάτι που σημαίνει ότι λιγότεροι άνθρωποι αναζητούν εργασία. Αναλυτές επισημαίνουν, επιπλέον, ότι πολλές από τις νέες θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργήθηκαν είναι χαμηλά αμειβόμενες και ότι οι θέσεις με τις καλύτερες αμοιβές συνεχίζουν να χάνονται.