Πέμπτο διάταγμα επιβολής περιοριστικών μέτρων στις οικονομικές συναλλαγές εξέδωσε απόψε τουπουργείο Οικονομικών της Κύπρου.


Το διάταγμα ισχύει για επτά ημέρες και σύμφωνα με αυτό επέρχονται οι ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

Επιτρέπονται οι πληρωμές ή και μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς που τηρούνται σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι 2.000 ευρώ μηνιαίως, ανά φυσικό πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα. 

Επίσης, επιτρέπονται οι πληρωμές ή μεταφορές χρημάτων που τηρούνται σε λογαριασμούς σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι 10.000 ευρώ μηνιαίως, ανά νομικό πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα χωρίς την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων.