Πρόταση της ΔΕΗ για μείωση των τιμολογίων της τάξης του 11%, πραγματοποιήθηκε εκ μέρους της ΔΕΗ προς τη βιομηχανίας ΜΤ με την οποία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις μετά την αποφαση της ΡΑΕ που δικαίωσε τη βιομηχανία.

Το ποσοστό που απορρίπτεται από τη βιομηχανία και οι επαφές συνεχίζονται. Η απόφαση επιβάλλει στη ΔΕΗ  να υποβάλει ένα συγκεκριμένο, εύλογο και εξατομικευμένο τιμολόγιο ανταγωνιστικών χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι την 15η Απριλίου 2013. Διαφορετικά, την υποχρεώνει να αναστείλει την επιβολή οποιασδήποτε σχετικής χρέωσης στην καταγγέλλουσα εταιρία. 

Η έκπτωση που προτάθηκε προφορικά από τη ΔΕΗ θα αφορά σε 62 βιομηχανικούς πελάτες της ΔΕΗ με σταθερό προφίλ κατανάλωσης άνω των 13 GWh ετησίως.Ακόμη ένα ποσό έκπτωσης αναμένεται να προκύψει από την εφαρμογή της διακοψιμότητας από τον ΑΔΜΗΕ. Η συνολική έκπτωση που υπολογίζεται ότι θα δοθεί από το διαχειριστή προς την υψηλή και τη μέση τάση, υπό τον όρο ότι θα σβήνουν μονάδες όταν οι συνθήκες της αγοράς το απαιτούν, θα φτάσει τα 55 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η μερίδα του λέοντος θα πάει στην υψηλή.

Και σε αυτό το σημείο πάντως κύκλοι της βιομηχανίας εκφράζουν επιφυλάξεις καθώς θεωρούν ότι η πρόταση δεν είναι συγκεκριμένη και βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.

 

Η καταγγελία

Στη σχετική καταγγελία της η ΜΤ αμφισβητούσε τη νομιμότητα της απόφασης της ΔΕΗ να επιβάλλει συλλήβδην στους καταναλωτές της ΜΤ μία νέα επιπλέον χρέωση, σε μία περίοδο που η ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει ήδη φέρει σε οριακό σημείο την ανταγωνιστικότητα και άρα βιωσιμότητα σημαντικών ελληνικών βιομηχανιών και ενώ η ίδια η ΔΕΗ δεν έχει εκπληρώσει ακόμη τη ρυθμιστική της υποχρέωση, βάσει προηγούμενης απόφασης της ΡΑΕ, να καταρτίσει τουλάχιστον τρία διαφορετικά τιμολόγια για τη ΜΤ.

Η ΡΑΕ με την υπ’ αρ. 153/2013 Απόφασή της υιοθέτησε κατά βάση τη νομική επιχειρηματολογία της καταγγέλλουσας, καθώς αναγνώρισε ρητά ότι το κόστος για τα δικαιώματα εκπομπής CO2 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ανταγωνιστικών χρεώσεων του τιμολογίου, ενώ επεσήμανε ότι η υπ’ αρ. 643/2011 Απόφασή της αφορά αποκλειστικά τον προσδιορισμό της ελάχιστης επιτρεπτής προσφοράς στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό και δεν μπορεί νομίμως να χρησιμοποιηθεί ως μεθοδολογία χρέωσης του τελικού καταναλωτή.

Άλλωστε, ανεξάρτητα από την ακολουθούμενη μεθοδολογία χρέωσης, η ΡΑΕ έκρινε τη συμπεριφορά της ΔΕΗ καταχρηστική, καθώς προέβη εκ νέου στην επιβολή επιπλέον χρέωσης (ή ρήτρας) σε μονομερή τροποποίηση των όρων προμήθειας χωρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση με τον καταναλωτή, γεγονός που αντίκειται ευθέως στις Βασικές Αρχές Τιμολόγησης για τα απελευθερωμένα τιμολόγια (Απόφαση ΡΑΕ 692/2011).

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε στην βιομηχανία ΜΤ ότι από 1/1/13 χωρίς καμία διαπραγμάτευση θα χρεώνει 6,44Ευρώ/MWH για τους ρύπους.  

Οπως σημειώνουν πηγές «δεν υπάρχει καμία Ευρωπαϊκή χώρα που να επιβαρύνει τις βιομηχανίες της με τόσο υψηλές χρεώσεις. Ιδιαίτερα όταν η σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία αναγνωρίζει ότι οι βιομηχανικοί κλάδοι όπως αυτοί της   Κλωστοϋφαντουργίας , της Κεραμουργείας ,της  Υαλουργίας  και της Χαρτοποιίας  πρέπει να στηριχθούν από τις κυβερνήσεις τους λόγω της επιβάρυνσης από το σύστημα εμπορίας ρύπων λαμβάνοντας ως ενίσχυση το 85% της σχετικής επιβάρυνσης».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι είναι αδιανόητο να ζητεί το ΥΠΕΚΑ από μία ενεργοβόρα βιομηχανία καθαρά εξαγωγική να πληρώσει για  ΕΤΜΕΑΡ ποσά της τάξης των 160.000 Ευρώ /έτος  και για ρύπους ποσά της τάξης των 130.000Ευρώ/έτος  όταν μάλιστα ήδη από το 2012 η βιομηχανία Μέσης Τάσης έχει υποστεί αύξηση στο ενεργειακό της κόστος μεγαλύτερη από 30% .

Συγκεκριμένα στη Μέση Τάση επιβάλλονται:

1) Αυξηση τιμολογίων  από τη  ΔΕΗ μονομερώς και χωρίς διαπραγμάτευση  της τάξης του 15-20%

2) Το τέλος ΑΠΕ 1/1/12  ήταν 5,35 Ευρώ/MWh , 1/1/13  Αυξάνεται σε  7,76 Ευρώ /ΜWh

3) Το κόστος του ΦΑ έιναι κατά 40% ακριβότερο από όλη την Ευρώπη

4) οι βιομηχανίες στην μέση  με καταναλώσεις στα ύψη των βιομηχανιών ΥΤ επιβαρυνονται με ΕΦΚ 5 Ευρώ/MWH αντί των 2,5 Ευρώ/mWH  που θα έπρεπε.

Μ.Πρωτονοταρίου

[email protected]