Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Μαρτίου αυξήθηκε στο 53,2%, από 51,5% τον Φεβρουάριο, ενώ η συμμετοχή των Ελλήνων επενδυτών υποχώρησε στο 45,4% από 47,1% τον προηγούμενο μήνα.

 

Τον Μάρτιο 2013 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 40,49 εκατ. ευρώ, ενώ οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 40,08 εκατ. ευρώ.

Η Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2013 έφτασε τα 1.179,41 εκατ. σημειώνοντας οριακή πτώση κατά 0,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.180,35 εκατ. Σε σχέση με τον Μάρτιο 2012 που η αξία συναλλαγών ήταν 1.113,19 εκατ., σημειώθηκε άνοδος 5,9%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2013 ήταν 65,52 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (59,02 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (50,60 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Μάρτιο 2013 ανήλθε στις 35.841 έναντι 37.872 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάρτιο 2012 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 35.458).

Τον Μάρτιο 2013 δημιουργήθηκαν 1.378 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.571 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 33,11 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 38,18 δισ., σημειώθηκε μείωση 13,3% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 28,60 δισ., σημειώθηκε αύξηση 15,8%.