Η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank θα συγκαλέσουν σήμερα τα Διοικητικά τους Συμβούλια με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Στις συνεδριάσεις αυτές αναμένεται να προσδιορισθούν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων που θα αποφασίσουν τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Πάντως και οι δύο τράπεζες τονίζουν ότι θα επιδιώξουν να καλύψουν το ποσοστό της ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (10%) προκειμένου να αποφύγουν την πλήρη ανακεφαλαιοποίησή τους και κατ' επέκταση την ένταξή τους στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα σημειώνεται πως θα επιδιώξει να βρει το ποσοστό της ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (10%) πριν ανακεφαλαιοποιηθεί πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Μεγάλο ζητούμενο της αγοράς είναι ο τρόπος που θα γίνει η αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας και ειδικά τί θα προβλέπεται για τους παραστατικoύς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών από τις μετοχές που θα αναλάβει το ΤΧΣ (Warrants).

Η ανακοίνωση της Εθνικής

Σε  σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, η διοίκηση της Εθνικής υπογραμμίζεται πως με απόφαση των θεσμικών Αρχών και τη σύμφωνη γνώμη των δύο τραπεζών οι τράπεζες Εθνική και Eurobank θα ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως και ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Κατά συνέπεια, οι μέχρι τώρα διαδικασίες της συγχώνευσης αναστέλλονται. «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας συνέρχεται αύριο, Τρίτη 9 Απριλίου 2013, για να αποφασίσει τη σύγκληση, κατά νόμο, Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας σύμφωνα με τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης για τις συστημικές τράπεζες. 

Εάν δεν επιτευχθεί το ποσοστό της ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, τότε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει πλήρως την αύξηση κεφαλαίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση. 

Η τελική απόφαση για τη συγχώνευση των Τραπεζών Εθνικής και Eurobank θα ληφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.    

Η ανακοίνωση της Eurobank

Η Eurobank ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, πως θα συγκαλέσει σήμερα, Τρίτη, το Διοικητικό της Συμβούλιο με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι με απόφαση των αρμοδίων θεσμικών αρχών και με σύμφωνη γνώμη των δύο τραπεζών, η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank θα ανακεφαλαιοποιηθούν πλήρως και ανεξάρτητα η μία από την άλλη, γεγονός που συνεπάγεται την αναστολή των διαδικασιών συγχώνευσής τους.

Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος Απριλίου.

«Προς το σκοπό αυτό, η Eurobank θα συγκαλέσει αύριο Τρίτη 9 Απριλίου 2013 το Διοικητικό της Συμβούλιο με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι τελικές αποφάσεις για την πορεία της συγχώνευσης των δύο Τραπεζών θα ληφθούν από τον κοινό μέτοχο, που θα είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)», τονίζεται στην ανακοίνωση της Eurobank.

Όπως είναι γνωστό, το ΤΧΣ έχει δεσμευθεί για την πλήρη κάλυψη των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες και έχει ήδη προκαταβάλει τα αναγκαία κεφάλαια, διασφαλίζοντας απολύτως τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και εξασφαλίζοντας πλήρως όλες τις καταθέσεις, στο σύνολό τους.