Συνεχίζεται σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών του κυπριακού κοινοβουλίου η συζήτηση για τη λειτουργία των θεσμών τουχρηματοπιστωτικού συστήματος.


Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η προώθηση δανείων σε ξένα νομίσματα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των δανειοληπτών για τους συναλλαγματικούς κινδύνους, τα δάνεια, που παραχωρήθηκαν σε ανώτατα στελέχη των τραπεζών με χαριστικά επιτόκια, τα προνομιακά δάνεια και η επέκταση του δικτύου υποκαταστημάτων των τραπεζών στην Ελλάδα εν μέσω οικονομικής κρίσης στη χώρα.