Το ποσό των 143 εκατομμυρίων ευρώ θα λάβουν οι δήμοι της χώρας, από το υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της οικονομικής τους ενίσχυσης, της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης, που λαμβάνουν από τους ΚΑΠ, τη ΣΑΤΑ και τους παρακρατηθέντες πόρους.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης, και αφορά την κατανομή των παρακρατηθέντων πόρων, τα χρήματα που αφορούν τους 139 δήμους, που έχουν επιχορηγηθεί με έκτακτη χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, παρακρατούνται υπέρ του προγράμματος ΑΚΣΙΑ (Ταμείο Εξυγίανσης), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επιπλέον, κατανεμήθηκαν 1.537.983 ευρώ από τους ΚΑΠ στους δήμους για την αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων, ποσό με το οποίο εξοφλείται όλο το έτος 2012.