Οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι κατά μέσο όρο πάνω από τρεις φορές πλουσιότεροι από τους Γερμανούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΚΤ, οι πολίτες των κρατών με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας ΑΑΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν και μεγαλύτερο βάρος στα προγράμματα διάσωσης των εταίρων τους, «απολαμβάνουν λιγότερο πλούτο» από εκείνους στην περιφέρεια.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί, επισημαίνει η ΕΚΤ, το Λουξεμβούργο. Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με στοιχεία της περιόδου 2008-2010, η μέση περιουσία των πολιτών στο Λουξεμβούργο ήταν 397.800 ευρώ, στην Κύπρο 266.900 ευρώ και στη Μάλτα 215.900 ευρώ. 

Τα αντίστοιχα ποσά για τη Γερμανία ήταν 51.000 ευρώ, για την Ολλανδία 103.600 ευρώ και για τη Φινλανδία 85.500 ευρώ.

Από τις χώρες που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα διάσωσης, μόνο οι πολίτες στην Ελλάδα (101.900 ευρώ) και την Πορτογαλία (75.200 ευρώ) κατείχαν λιγότερο πλούτο από τις χώρες με ΑΑΑ. Οι πολίτες στην Ισπανία και την Ιταλία εμφανίζονται σημαντικά πλουσιότεροι, με 182.700 και 173.500 ευρώ, αντίστοιχα.

Στη μελέτη της ΕΚΤ επισημαίνεται ακόμη ότι οι σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη - μέλη της ευρωζώνης μπορούν να αποδοθούν στις αξίες των ακινήτων και στα ποσοστά ιδιοκτησίας τους. Επιπλέον, τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν, όταν ακόμη η «φούσκα» των ακινήτων π.χ. στην Ισπανία βρισκόταν στο υψηλότερο σημείο της.

Είναι ενδεικτικό ότι στη Γερμανία το 44% είναι ιδιοκτήτες ακινήτου, ενώ στην Ισπανία σχεδόν το 83%.