Την υποχρέωση των διαχειριστών να αναρτούν στον πίνακα με την συγκεντρωτική κατάσταση οφειλών κάθε διαμερίσματος αντίγραφο κάθε δαπάνης που διενεργείται και για την οποία επιβαρύνονται τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών προβλέπει αγορανομική διάταξη που υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς.


Η απόφαση αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη διαφάνειας στις δαπάνες που επιβαρύνουν τακοινόχρηστα πολυκατοικιών, αλλά και αντιμετώπισης φαινομένων προμήθειας αγαθών κι εκτέλεσης έργων (καύσιμα, κηπουρικές-οικοδομικές εργασίες κλπ) χωρίς την ύπαρξη των από το νόμο προβλεπομένων παραστατικών. 

Σε περίπτωση μη τήρησης της διάταξης, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.