Για αύριο Τετάρτη μετατέθηκαν οι οριστικές αποφάσεις για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, όπως προέκυψε από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


Ο λόγος της διακοπής είναι η πληρέστερη και επικαιροποιημένη ενημέρωση των μελών επί αποψινών διεργασιών για τη στόχευση της Τράπεζας να επιτύχει το ποσοστό της ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα καθώς και για τις εναλλακτικές δυνατότητες που είναι σε εξέλιξη, ώστε να μη χρειαστεί να καλύψει πλήρως την αύξηση κεφαλαίου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σύμφωνα με non paper που εξέδωσε η ΕΤΕ, η σημερινή συνεδρίαση διεκόπη ώστε τα μέλη να έχουν πληρέστερη ενημέρωση επί αποψινών διεργασιών για τη στόχευση της Τράπεζας να επιτύχει το ποσοστό της ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα καθώς και για τις εναλλακτικές δυνατότητες που είναι σε εξέλιξη, ώστε να μη χρειαστεί να καλύψει πλήρως την αύξηση κεφαλαίου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Σύμφωνα με το non paper, το δ.σ. της τράπεζας άρχισε τη συνεδρίασή του το απόγευμα στις 5.30 μ.μ. υπό την προεδρία του κ. Γ. Ζανιά. Ακολούθησε εισήγηση της Επιτροπής Στρατηγικής της Τράπεζας καθώς και εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας κ. Αλεξ. Τουρκολιά αναφορικά τόσο με τα θέματα που πρέπει να περιληφθούν στην ημερησία διάταξη όσο και με τους χρόνους σύγκλισης των Γενικών Συνελεύσεων.

Στόχος είναι η β΄ επαναληπτική συνέλευση για το θέμα αυτό, δεδομένου ότι απαιτείται αυξημένη απαρτία, να συνέλθει εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, δηλαδή μέχρι τέλος Απριλίου, και συγκεκριμένα στις 29 Απριλίου 2013.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΓΣ θα κληθεί να λάβει θα κληθεί να λάβει αποφάσεις για ένα συνδυασμό κινήσεων, όπως συμμετοχή των ήδη Μετόχων στην αύξηση του κεφαλαίου, δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση νέων Μετόχων, έκδοση μετατρεψίμων ομολογιών (cocos) και ενδεχόμενη διαμόρφωση νέας ονομαστικής τιμής της μετοχής (reverse split). 

Η Γενική Συνέλευση προφανώς θα εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να επιφέρει ενδεχόμενες αλλαγές όπως για παράδειγμα να ασκηθούν τα cocos για το σύνολο ή μέρος του ποσού που καταρχήν θα έχει εγκριθεί. 

Στις 30/4 η ΑΜΚ της Eurobank

Λίγο μετά τις 8:00 το βράδυ της Τρίτης ολοκληρώθηκε και το ΔΣ της Eurobank. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα capital.gr, οι οριστικές αποφάσεις να παραπέμπονται σε συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί 

την Τρίτη, 30 Απριλίου 2013, με θέμα την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας κατά 5,8 δισ.ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, μέρος της κεφαλαιακής ενίσχυσης δύναται να υλοποιηθεί με την έκδοση CoCos μειώνοντας ισόποσα το ποσό της αύξησης με κοινές μετοχές. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση με κοινές μετοχές θα έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τράπεζας καθώς και άλλοι ιδιώτες επενδυτές, ενώ το σύνολο του ποσού κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι ήδη εγγυημένο από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και έχει ήδη προκαταβληθεί στην Τράπεζα.