Σήμερα συνέρχεται το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το χρονοδιάγραμμα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, μετά το ναυάγιο του deal με την Eurobank.


Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επαφές της διοίκηση προκειμένου να καλυφθεί το 10% για την αύξηση του κεφαλαίου από ιδιωτικά κεφάλαια.

Οσον αφορά τη Eurobank, η τράπεζα ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,8 δισ. ευρώ ενώ γίνεται προσπάθεια να βρεθούν 383 εκατ. ευρώ, που είναι το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής.