Σε λιγότερα, αλλά νεότερα καιι μεγαλύτερης χωρητικότητας πλοία επενδύουν οι έλληνες εφοπλιστές.

Η μέση ηλικία του ελληνόκτητου στόλου μειώθηκε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και βρίσκεται τώρα κατά 2,35 χρόνια κάτω από το μέσο όρο ηλικίας του παγκοσμίου στόλου. Ο μέσος όρος ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου είναι τα 10,2 χρόνια.

Είναι χαρακτηριστικό  ότι το 2000 ο μέρος όρος ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου ήταν τα 20,3 χρόνια. Ο μέσος όρος ηλικίας του υπό ελληνική σημαία στόλου παρέμεινε  στα 11,3 χρόνια.

Ωστόσο, ενώ αυξήθηκαν τα ελληνικά πλοία που πήγαν στο νηολόγιο της Μάλτας κατά 38, των Μarshall Islands κατά 28 και της Λιβερίας κατά 12 μειώθηκε κατά 4,9% η δύναμη του υπό ελληνική σημαία εμπορικού στόλου, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Committee και του Lloyd’s Register-Fairplay. Τις μεγαλύτερες απώλειες σε σημαίες σημείωσαν οι Μπαχάμες που έχασαν 55 πλοία και ακολουθεί η Ελλάδα  με 33 πλοία, ο Παναμάς με 20.

Ο ελληνόκτητος  στόλος είδε τη δύναμη του να μειώνεται  κατά 86 πλοία και να αυξάνει όσο αφορά την χωρητικότητα κατά 1,2 εκατομμύρια τόνους που είναι η μεγαλύτερη αύξησης που σημειώθηκε ποτέ. Ο στόλος που ελέγχουν ελληνικά συμφέροντα αριθμεί 3.677  πλοία συνολικής χωρητικότητας  265,3  εκ. τόνων συμπεριλαμβανομένων και 282  υπό ναυπήγηση πλοίων, συνολικής χωρητικότητας 18,3 εκ. τόνων.

Συγκεκριμένα, τα πλοία υπό ελληνική σημαία μειώθηκαν το 2013 σε σύγκριση με το 2012 από  862 χωρητικότητας 74,5 εκ. τόνων σε 829 χωρητικότητας 73,4 εκατομμυρίων τόνων, στα οποία περιλαμβάνονται 64 υπό ναυπήγηση, χωρητικότητας 5,3 εκατομμυρίων τόνων.

Στο ελληνικό νηολόγιο είναι εγγεγραμμένα 829 πλοία χωρητικότητας 73,4 εκατ. τόνων, και ακολουθούν η Μάλτα με 561 και 41,5 εκατ. τόνους,  τα Μarshall Islands με 519 και 36,5 εκατ. τόνους, ο Παναμάς με 388 πλοία και 23 εκατ. τόνους, οι Μπαχάμες με 238 και 16,2 εκατ. τόνους και η Κύπρος με 235 πλοία και 15,5 εκατ. τόνους.