Κακή χρονιά για τα ελληνικά μουσεία ήταν το 2012 καθώς η κατά 2,8% μείωση των επισκεπτών έφερε πτώση 18,4% στις εισπράξεις.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, στο σύνολο του 2012, εμφανίζεται αύξηση κατά 2,7% στον αριθμό των επισκεπτών, αλλά μείωση 12,3% στις εισπράξεις.

Ο Δεκέμβριος ήταν ο μήνας που συγκράτησε την πτώση, καθώς παρουσιάστηκε αύξηση των επισκεπτών των μουσείων κατά 31,3% και αύξηση των εισπράξεων κατά 2,4%.

Και στους αρχαιολογικούς χώρους τον περασμένο Δεκέμβριο κατεγράφη αύξηση των επισκεπτών κατά 54,3% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 33,6%.