Σημαντική αύξηση του όγκου του εξωτερικού εμπορίου καταγράφηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2013, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σύμφωνα με όσα τονίζονται στο τελευταίο δελτίο του Ινστιτούτου Έρευνας της Αγοράς (ΙΖΙΤ), με έδρα το Βελιγράδι.


Το πρώτο δίμηνο του 2013, η αξία του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών (εξαγωγές/εισαγωγές) διαμορφώθηκε στα 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 4,15 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αύξηση των εξαγωγών ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή των εισαγωγών. 

Την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, οι εξαγωγές σημείωσαν άνοδο 33,7% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2012 και η αξία τους διαμορφώθηκε στο 1,9 δισ. δολάρια, σε σχέση με 1,4 δισ. δολάρια το διάστημα Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012. 

Το πρώτο δίμηνο του 2013, η αξία των εισαγωγών σημείωσε άνοδο 6,8% και η αξία τους ανήλθε σε 2,7 δισ. δολάρια, έναντι 2,9 δισ. δολάρια το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Σύμφωνα με το ΙΖΙΤ, η μονάδα της Fiat στο Κραγκούγιεβατς συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στις θετικές τάσεις του εξωτερικού εμπορίου της Σερβίας τους πρώτους δύο μήνες του 2013. 

Οι εξαγωγές του τμήματος της Fiat Automobili στην παραγωγή μηχανοκίνητων οχημάτων τετραπλασιάστηκαν σε σχέση με το διάστημα Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012. Οι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της Σερβίας τους πρώτους δύο μήνες του 2013 ήταν η Ιταλία, η Γερμανία, η Ρωσία και η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, καθώς απορρόφησαν το 45,4% του συνόλου των σερβικών εξαγωγών την προαναφερθείσα περίοδο. 

Την ίδια περίοδο, η Ρωσία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Κίνα αποτέλεσαν τους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της Σερβίας στον τομέα των εισαγωγών, καθώς από αυτές τις χώρες εισήχθη το 40,2% του συνόλου των εισαγόμενων προϊόντων στη Σερβία.