Στην παύση του προέδρου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Κώστα Ιωάννου, προχώρησε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου.

Το Σώμα έλαβε την απόφαση ύστερα από σημείωμα του γενικού εισαγγελέα Πέτρου Κληρίδη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, στο οποίο γίνεται αναφορά σε γεγονότα και παρατίθενται καταθέσεις σε βάρος του κ. Ιωάννου. Το περιεχόμενο των καταθέσεων δεν δημοσιοποιήθηκε.

Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον υπουργό Εμπορίου, βάσει των προνοιών του νόμου, να ενημερώσει τον κ. Ιωάννου για την παύση του.

Η ΔΕΦΑ είναι κρατική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, που συστάθηκε για να επιβλέψει την εισαγωγή και χρήση φυσικού αερίου, κυρίως από την Αρχή Ηλεκτρισμού, σε πρώτο στάδιο.