Τις αυξήσεις κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank ενέκρινε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με τη σημερινή του συνεδρίαση.

Την Τετάρτη το πρωί στελέχη των δύο ομίλων παρουσίασαν το πλάνο τους για τη συγκέντρωση του ελάχιστου 10% στην εκτελεστική επιτροπή του Ταμείου και πλέον προχωρούν στις απαραίτητες επιχειρηματικές πράξεις για την ανακεφαλαιοποίησή τους.

Η ETE ψάχνει 785,6 εκατ. ευρώ για το 10% της ανακεφαλαιοποίησης

Την ίδια ώρα, στα 785,6 εκατ. ευρώ τοποθετείται το ελάχιστο ποσό που πρέπει να συγκεντρώσει η Εθνική Τράπεζα για να καλύψει το στόχο του 10% στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με όσα αποφάσισε το Δ.Σ. της τράπεζας, για το μίγμα με το οποίο θα γίνει η προσπάθεια να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες της.

Το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής, το οποίο συνέχισε τη συνεδρίασή του σήμερα, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 19 Απριλίου 2013.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Εθνική, η ΓΣ των Μετόχων θα έχει τα εξής θέματα: 

-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω α) αύξησης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και β) μείωσης της ονομαστικής αξίας  των κοινών μετοχών, όπως θα έχουν διαμορφωθεί μετά το reverse split, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

-Έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων υπό αίρεση σε κοινές μετοχές, με δικαίωμα εξαγοράς αυτών από την Τράπεζα (cocos)  συνολικού ποσού έως 1.900 εκατ. Ευρώ.

-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 9.756 εκατ. Ευρώ  μέσω έκδοσης νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται στην  Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί στις 24 Απριλίου η πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση και στις  29 Απριλίου 2013, η δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία και θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Στις 30 Απριλίου αποφασίζει η Eurobank

Υπενθυμίζεται ότι οι οριστικές αποφάσεις για την ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank να παραπέμπονται σε συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 30 Απριλίου 2013, με θέμα την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας κατά 5,8 δισ.ευρώ. 

Όπως ανακοίνωσε χτες η τράπεζα μετά την έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, μέρος της κεφαλαιακής ενίσχυσης δύναται να υλοποιηθεί με την έκδοση CoCos μειώνοντας ισόποσα το ποσό της αύξησης με κοινές μετοχές. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση με κοινές μετοχές θα έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τράπεζας καθώς και άλλοι ιδιώτες επενδυτές, ενώ το σύνολο του ποσού κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι ήδη εγγυημένο από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και έχει ήδη προκαταβληθεί στην Τράπεζα.