Προσωρινός ανάδοχος του ΟΠΑΠ για το έργο της τεχνολογικής υποστήριξης του ανακηρύχθηκε η Ιντραλότ στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρεάις που πραγματοποιήθηκε σήμερα, με κύριο αντικείμενο τη νέα σύμβαση με την Intralot για την προμήθεια νέου λειτουργικού συστήματος. Επίσης το ΔΣ εξουσιοδότησε τον πρόεδρο της εταιρείας κ.Λουρόπουλο να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με την Ιντραλότ.

Μετά την ανακκήρυξή της σε ανάδοχο, η Ιντραλότ  θα κληθεί να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα, προκειμένου να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης.