Στο 6% του ΑΕΠ ή στα 11,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στη Eurostat.


Εάν δε συνυπολογιστούν τα 7,7 δισ. ευρώ (4% του ΑΕΠ) που διατέθηκαν για τη στήριξη του εγχώριου πιστωτικού συστήματος, το έλλειμμα διαμορφώνεται στο 10% του ΑΕΠ ή στα 19,3 δισ. ευρώ. Όμως, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, το έλλειμμα για το οποίο κρίνεται η Ελλάδα από τους δανειστές στο πλαίσιο του Μνημονίου, δεν περιλαμβάνει τα ποσά για τη στήριξη των τραπεζών. 

Ενώ, το ποσοστό 6% του ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από την αρχική πρόβλεψη για έλλειμμα 6,6% του ΑΕΠ και μπορεί τελικά να υποχωρήσει περαιτέρω στο 5,6% του ΑΕΠ όταν ολοκληρωθούν όλοι οι τεχνικοί έλεγχοι. Σημειώνεται ότι, με βάση τους κανονισμούς της Eurostat, στο δημοσιονομικό έλλειμμα εντάσσονται και οι κεφαλαιακές ενισχύσεις προς τις τράπεζες και προσμετρούνται στη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος. 

Έτσι, το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2012 θα έχει δύο τιμές, μία χωρίς τις κεφαλαιακές ενισχύσεις προς τις τράπεζες και μια με αυτές. Ομοίως το 2013, θα καταγραφούν τα ποσά που θα διαθέσει το ΤΧΣ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 

Με αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν οικονομικοί παράγοντες, να καθίσταται πιο δύσκολη η προσπάθεια για να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τους κανόνες της Eurostat.