Σε 20.000 απολύσεις έως το τέλος του 2014 εμμένει η τρόικα, όπως προκύπτει από το έγγραφο που αποτελεί τη βάση της διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση.


Σύμφωνα με την «Καθημερινή», θέτει μάλιστα ως προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης την απόλυση 2.000 επιόρκων και την υπαγωγή 12.5000 υπαλλήλων στο καθεστώς της κινητικότητας έως τον Ιούνιο, ενώ ζητεί συγκεκριμένα τριμηνιαία πλάνα αποχωρήσεων έως το τέλος του 2014.

Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2013 -διάστημα που περιλαμβάνει και τη δόση των 6 δισ. του Μαΐου- η τρόικα ζητεί να τηρηθεί η μνημονιακή δέσμευση, σύμφωνα με την οποία 12.500 υπάλληλοι θα έχουν τεθεί σε κινητικότητα μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2013. 

Επιπλέον έως τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια στελέχωσης για συνολικά 450.000 υπαλλήλους και μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα σχεδια στελέχωσης για όλη τη γενική κυβέρνηση.

Στο κείμενο της διαπραγμάτευσης γίνονται συγκεκριμένες διευκρινίσεις ως προς την αξιοποίηση των υπαλλήλων που θα τεθούν σε κινητικότητα, ενώ υπό αίρεση βρίσκεται επί της ουσίας και η αναλογία 1:1 για την αντικατάσταση των επίορκων.

Ειδικότερα, όσοι τεθούν σε κινητικότητα, «οι πλεονάζοντες», «θα δώσουν τη δυνατότητα για πρόσληψη νέου προσωπικού εκεί όπου υπάρχει έλλειψη προσωπικού με προσόντα». Οπως προκύπτει από το σχέδιο που έχει καταρτίσει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντ. Μανιτάκης όσοι από τους «διαθέσιμους» δεν απορροφηθούν μετά την παρέλευση ενός χρόνου, θα τεθούν εκτός Δημοσίου. 

Ως προς αυτούς που θα απολυθούν εντός του 2013 (επίορκοι, ακατάλληλοι, με πλαστά πιστοποιητικά, κοπανατζήδες), η τρόικα εμφανίζεται θετική στην αντικατάστασή τους σε αναλογία 1:1, θέτοντας ωστόσο προϋποθέσεις. 

«Εάν αξιολογείται ότι δεν μπορούμε να καταφέρουμε τους συνολικούς στόχους μας, θα μειώνουμε αυτή την αναλογία προσλήψεων», αναφέρεται ρητώς στο κείμενο της διαπραγμάτευσης όπου και διευκρινίζεται ότι «κατά τα λοιπά (δηλαδή για όσους δεν απορροφηθούν ή απολυθούν εντός του 2014) ισχύει ο κανόνας 1 προς 5 συμφωνα με το πρόγραμμα».

Στο μεταξύ 300 ακόμη υποθέσεις δημοσίων υπαλλήλων σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις αποστέλλονται από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στο υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης.