Σε σταχυολόγηση των πιο σημαντικών προνοιών στο μνημόνιο για την Κύπρο προβαίνουν οι αναλυτές των Financial Times με βάση προσχέδιο του μνημονίου που επικαλείται η εφημερίδα και το οποίο κάνει λόγο για πακέτο διάσωσης που φτάνει συνολικά τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρει το skai.gr, πέρα από την αναφορά στην πώληση αποθεμάτων χρυσού αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ, η εφημερίδα σημειώνει ότι ενώ αρχικά προβλεπόταν πως η Κύπρος χρειαζόταν να καταβάλλει 7 δισεκατομμύρια ευρώ (5,8 δισ. μέσω του φόρου στις καταθέσεις και τα υπόλοιπα μέσω φόρου στα επενδυτικά κέρδη) από τα συνολικά 17 δισεκατομμύρια της διάσωσης, τώρα καλείται να βρει ποσό σχεδόν διπλάσιο δηλαδή 13 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτό μεταφράζεται στο ότι το σύνολο της διάσωσης θα ανέβει στα 23 δισεκατομμύρια.

Αυτή η πρόσθετη επιβάρυνση αφορά τους καταθέτες και τους τραπεζικούς ομολογιούχους ή μετόχους. Το ποσό που θα απορροφηθεί από τις τράπεζες υπολογίζεται στο έγγραφο να φτάσει τα 10,6 δισεκατομμύρια και προκύπτει σε μεγάλο βαθμό από τη ζημιά στους καταθέτες άνω των 100.000 ευρώ.

Οι FT αναφέρουν επίσης επίσης ότι από τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε κυπριακά ομόλογα που βρίσκονται σε ιδιωτικά χέρια, μόνο 700 εκατομμύρια θα αποπληρωθούν, ενώ για τα υπόλοιπα προβλέπεται παράταση του χρόνου ωρίμανσής τους. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι ανάλογη κίνηση στην περίπτωση της Ελλάδας είχε επισημανθεί ως κίνδυνος επιλεκτικής χρεοκοπίας από τους οίκους αξιολόγησης.